11 Şub 2015
Furkan İlim ve Hizmet Derneği Sincan Temsilciliği kapatılırken gösterilen gerekçe: [su_quote] "Dernekler Kanunu'nun 26'ncı maddesi 'Derneklerin,  tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere üyeleri için lokal açmaları ve lokallerinde alkollü içki kullanılması ile bu tesislerin işletilmesi mülki idare amirinden izin almalarına bağlıdır. Bu tesislerin açılması, işletilmesi ve kapatılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir.' hükmü doğrultusunda söz konusu yerin belirtilen hususlara riayet etmediğinden dolayı kapatılması Valilik Makamının 30/01/2015 tarihli olurları ile uygun görülmüştür. [/su_quote]