04 Oca 2015
GÖK GÜRÜLTÜSÜ Gök gürültüsü bulut içinde bir yerden diğer bir yere, bir buluttan başka bir buluta veya bulut ile yer arasında meydana gelen elektrik yüklerinin boşalması sonucu işitilen gürültüdür. İlim adamlarına göre şimşek ve bunun sonucu gök gürültüsünün oluşabilmesi için elektrik yüklü bulutların tepelerinin 28 derece sıcaklığın bulunduğu seviyeye kadar yükselmesi gerekmektedir. Ayrıca bulut içinde buz parçacıklarının ve muhtemel olarak düşük sıcaklıkta buz parçacıkları ve su damlalarının aynı anda mevcudiyeti şimşeğin teşekkülü için zaruridir. YAĞMUR Yağmur! Gökten inen su. Yerdekilere hayat iksiri. Bütün canlılar için ab-ı hayat. Ne kadar muhtacız ona. Ne çok içli dışlıyız onunla. Tarlalarımıza düşmese duaya çıkar, davetiye yollarız. Çevremize buyur ettiğinde kapıda karşılarız kendisini. Ayak seslerini duyduğumuzda pencereleri açar, balkona çıkarız. Onun etrafta sıcak gezintisini seyrederiz keyifle? Bahar kokusu güzelliğini çekeriz içimize derince. Sesindeki ahengi dinleriz. Her şeyi okşarcasına yıkadığını izleriz hayretle. Ya gök gürültüsü? O, bu can dostumuzun ayak bağı mı? Bu kıymetli misafirin koruması mı? Yahut onun dostlarına, dostlarının ona yakın olmasını kıskanan aşığı mı? Yoksa aklınca bizi korkutacağını sanan hasmı mı? Tam tersi. O, yağmurun geldiğinin veya gelmekte olduğunun habercisi. Can dostumuzun müjdecisi. Ya da hakkında çıkardığımız davetiyeye onun müsbet cevabının postacısı. Peki, sesinin tonajlı hatta biraz ürkütücü olmasının sebebi nedir, nezaket bilmezlik mi? Hayır! Onun kuvvetli nidası, tıpkı hayatı sıkıntı içinde geçen birisine kurtuluş muştusunu getiren bir müjdecinin kimilerini ürkütüp ürkütmeyeceğine aldırış etmeksizin aşırı sevinçle bağırması gibidir. Belki bir açıdan da yağmur, gelenin kıymetini bilmeyenlere yüksek seda ile bir uyarıdır. Yağmur gök ile yerin evlenmesi olarak nitelenir. Bu nitelemeden yola çıkılırsa, gök gürültüsü bu evliliğin yüksek ritimli düğün müziğidir. Evlenen, artı yüklü bulutlarla eksi yüklü bulutlar; yağmur bu çiftin sevimli çocuğu, gök gürültüsü de çocuğun kulağına okunan ezandır. Ne düğün müziği olmayan evliliğin neşesi, ne kulağına ezan okunmayan çocuğun bereketi olur. Öyleyse gök gürültüsü yağmur kadar güzel ve sıcak, tatlı bir yumurcak kadar da cana yakın ve sevimlidir. Böyle bir durumda bulut içinde sıcaklığın 20 °C olduğu seviye civarında pozitif elektrik ve 0 °C ile 10 °C arasında kalan geniş bir sahada da negatif elektrik yüklü bir merkez görülür. Bunlar esas elektrik boşalım merkezleri olup ilk boşalma (şimşek) bu merkezler arasında bir kanal oluşarak gerçekleşir. Kanalın sıcaklığı lokal olarak saniyenin pek küçük bir anında hemen hemen 10 000 °C’ye kadar yükselir, bu ısınma sonucu süratle hacmi genişleyen havadan salınmaya başlayan dalgalan gök gürültüsü olarak işitiriz. Hakkında çok sayıda laboratuar deneyleri bulunan ve detayına dair hususlarda pek çok teori üretilmiş olan gök gürültüsünün bütün bilimsel açıklamaları onun bilinebilen veya deneye konu olabilen yönüyle ilgili yaklaşımlardır. Esasında gök gürültüsü ya da gök gürlemesi bilinebilen, ileride bilinecek olan ayrıntılarıyla birlikte sağladığı faydalar itibariyle yağmur mucizesinin bir parçasını teşkil eder. Zıt elektrik yüklü bulutların elektron alış-verişine tabi tutulmasıyla meydana gelen bu mucizenin gerçekleşme biçimi onun çok güçlü bir arka planının bulunduğunu göstermektedir. Gök gürültüsü, görünüşteki şartları itibariyle pamuk gibi sıkıştırılmış bulutlardan akan rahmet mucizesinin arka planına dikkat çeken, o muhteşem fiziki olayda kendisini gösteren İlahi rahmet ve Kudret’e işaret eden, daha doğrusu işaretten de öte bunu dile getiren.,belki haykıran bir ses durumundadır. Gök gürlemesinin dikkat çektiği yağmur mucizesi yağış zamanı, miktarı, kütlesi ve şekli gibi özellikleri bakımından o kadar eşsizdir ki insanın böyle bir fiil karşısında ilgisiz kalması onun manevi donanımı ile bağdaşır mı?