İhya Edilmeyi Bekleyen Sünnet “İTİKAF”

İhya Edilmeyi Bekleyen Sünnet “İTİKAF”

Dini bir terim olarak itikâf, cemaatle namaz kılınan bir mescit veya o hükümde olan bir yerde ibadet niyetiyle durmak ve ikamet etmek demektir.

İtikâf, Kur’an ve Sünnetle sabit olan bir ibadettir. Bakara suresinin 187. ayetinde “…Mescitlerde itikâf halinde iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır…” buyrulmaktadır. Ayrıca aynı surenin 125. ayetinde de itikâftan bahsedilmektedir.

Allah Resulü (s.a.v.)’nün hayatında da itikâfı bizzat görmekteyiz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine’ye hicretinden sonra, orucun farz kılınmasından itibaren vefat edinceye kadar her Ramazan’ın son on gününde itikâfa girmiş ve bu hususta sahabeyi de teşvik etmiştir.

Hz. Aişe (r. anhâ) anlatıyor: “Resûlullah (s.a.v) vefat edinceye kadar Ramazan’ın son on gününde itikâfa girer ve derdi ki: “Kadir Gecesini son on günde arayın.”2 Ebu Hüreyre (r.a) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v) her Ramazan’da on gün itikâfa girerdi. Vefat ettiği yılda ise yirmi gün itikâfa girdi.”3

Ramazan’da yapılan itikâf, orucun fayda ve maksatlarını tamamlaması ve oruçlu kimsenin kendini toparlayıp nefsini teskin etmesi, kalbi ve kafasıyla Allah’a yönelmesi gibi hususlar açısından son derece önemli bir ibadettir. Zaten itikâfın aslı Allah’a koşmak, onun eşiğine yüz sürmek ve her şeyden yüz çevirip onun rahmetinin kucağına atılmak manasını taşır. İtikâf bu manaları taşıdığından dolayıdır ki Efendimiz (s.a.v.) her Ramazan’ın son on gününde itikâfa girmiş, ondan sonra gelen Müslümanlar da bu sünneti gözeterek onu eda etmeye çalışmışlardır. Böylece bu ibadet, Ramazan ayının bir şiarı ve sürekli yapılan sünnetlerinden biri olmuştur. Kur’an’ın ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin de Ramazan’ın son on günü içinde saklı olması, itikâfın önemini daha da artırmaktadır. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v)’den bize aktarılan bir hadiste Kadir gecesinin Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde olduğu bildirilmiştir.4

İtikâf, Efendimiz (s.a.v.)’in en önemli sünnetlerinden biri olduğu halde günümüzde ihmal edilmiş; ne yazık ki unutulmaya yüz tutmuştur. Bu ibadet yeniden ihya edilmeyi beklemektedir. Bugün maalesef insanların çoğu bu sünnetin adını dahi bilmemektedir. Hâlbuki itikâf sünnetiyle kişi dünyevî meşgalelerden uzaklaşır, Rabbi’yle baş başa kalır, onun azametini idrak edip ona gönülden boyun eğer. İtikâf ile tefekkür dünyamız gelişir, ibadetlerde yoğunlaşmayı sağlar. Aynı zamanda itikâf, kişinin Rabbine günahlarını itiraf edip, yalvararak tövbe ettiği, aciz olduğunu ve mağfirete ihtiyacının olduğunu daha da iyi anladığı bir zaman dilimidir. Günahlarının affedilmesi için yaratanının kapısında beklediği yerdir. Tasavvuf büyüklerinden İbn-i Ata şöyle der: “İtikâfa giren kişi, ihtiyacından dolayı, büyük bir zatın kapısına oturup dilediğimi elde etmedikçe buradan ayrılıp gitmem diye yalvaran bir kimseye benzer ki Allah’ın (c.c) bir mabedine sokulmuş, ‘Beni bağışlamadıkça, buradan ayrılıp gitmem.’ demektedir.”

İtikâf, aynı zamanda kişinin, toplumun ve ümmetin muhasebesini yapması için büyük bir önem arz eder. Geçen bir yılda Müslüman olarak görevlerimi yerine getirdim mi, geçen ömrümü nasıl değerlendirdim, toplum olarak İslam’ı ne kadar yaşıyoruz, neslimizin imanı nasıl kurtulacak, ümmetin içinde bulunduğu hal nedir? İşte, itikâf bu soruların cevaplarının arandığı, bunların muhasebesinin yapıldığı ve bu muhasebenin neticesinde insanın hayatına dair birtakım kararlar alabileceği önemli bir zaman dilimidir. Bu açıdan itikâf, Ümmet-i Muhammed’in içinde bulunduğu zilletten kurtulması, asırlardır uyuduğu uykudan uyanıp dirilişine vesile olması açısından önemlidir.

Ayrıca itikâf, diğer ibadetler gibi İslam davetçisinin benzinidir, yol azığıdır. Bu benzin, yokuş çıkan İslam davetçilerine Allah’ın kendilerine yüklediği İslam davasını yeryüzünde hâkim kılmak için her zaman lazım olacaktır. Yarınlarda insanlardan gelecek sıkıntılara göğüs germek, bıkmadan usanmadan yoluna tavizsiz bir şekilde devam edebilmek için yol azığı olacaktır. Bundan dolayı itikâf hayatı terk etmek değil, bilakis hayata hazırlanmaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?