İslamda Çocuğun Bakımı ve Aile Terbiyesi

İslamda Çocuğun Bakımı ve Aile Terbiyesi

İslam Dini Evliliğe,buna mukabil çocuklara,onların Eğitimine,yetiştirilmesine büyük önem vermiştir.Sağlıklı ve huzurlu bir toplum için ilk şartın düzenli bir Aile terbiyesinden geçtiğini önemle vurgulayan İslam Dini bu konuda hassas davranmış,Boşanma gibi durumların olmaması için daha küçükten düzenli bir eğitim ve terbiye ile sağlanabileceğini işaret etmiştir.Günümüzde Toplumun çekirdeğini oluşturan Aile Yuvaları,Evlilikler çatırdıyor,boşanmaların sayısı hergeçen gün artıyor bu konuda İslam Dini ne diyor

İslâm hukukunda çocukların bakım ve yetiştirilmesine hidâne adı verilir. Evlilik içinde çocuğun bakım ve terbiyesi genelde sorun olmaz. Anne baba bunu müştereken yerine getirirler. Problem evliliğin bir sebeple sona ermesi durumunda bu görev ve sorumluluğun kim tarafından yerine getirileceğidir. Çocuğun bakım ve terbiyesi belli bir yaşa kadar annenin hak ve sorumluluğu altındadır. Hanefîler hidânenin hem çocuk hem de anne için bir hak olduğu görüşündedir. Buna göre hidâne annenin hem hakkı hem de sorumluluğudur. Dolayısıyla anne bu görevi yerine getirmekten de kaçınamaz. Anne sağ değilse bu hak ve sorumluluk annenin kadın akrabalarına aittir. Yalnız çocuğun bakım ve terbiyesini üstlenen kimsenin (hâdine) tam ehliyetli (âkıl bâliğ) olması, çocuğa bakmaya muktedir ve çocuğun sıhhat ve ahlâkını korumada güvenilir bir kimse olması gerekir.

Çocuğun bakım ve gözetime muhtaç olduğu yaş kız ve erkeklerde farklıdır. Genellikle bu yaşın nihaî sınırı kızlarda dokuz-on bir, erkeklerde yedi-dokuz olarak belirlenmiştir. Bu yaşlara kadar çocuk annesinin veya annesi yerini tutan bir akrabasının yanında, bu yaştan sonra da kural olarak babasının yanında kalır. Çocuğun menfaat ve emniyeti gerektirdiği takdirde hâkim tarafından anne veya bir başka yakının yanına verilmesi de mümkündür. Hâdine çocuğun annesi değilse bakım ve gözetim için ücrete hak kazanır. Bu ücret çocuğun bir mal varlığı varsa ondan ödenir, yoksa hukuken nafakası kime aitse onun tarafından karşılanır.

03 Ocak 2015
1.245 kez görüntülendi