22 Mar 2020

Dünyaca virüs salgını imtihanından geçtiğimiz şu günlerde sürekli olarak temizliğin önemine değinilmekte ve salgından korunmanın en önemli yolu olarak temizlik gösterilmektedir.
Sağlıkçılar ve konunun araştırmacıları sık sık gündeme getirilen hijyen ve temizlik kuralları aslında Müslümanların normal zamanlarda da dikkat ettikleri ve hayatın doğal seyrinde uyguladıkları kurallardır.
İslam ahlakı temizliği aşılamakta ve ibadetlerin ifasını temizlikle mümkün görmektedir. Günde beş defa abdest alarak temizlenen Müslümanlar, İslam'ın temel prensibi olarak temizliğe dikkat etmektedir. Allah Azze ve Celle'nin Kuran'ı Kerim de değindiği ve Resulullah (salllahu aleyhi ve sellemin)'in sünnetine uyguladığı temizlik kaideleri İslam dininin tertemiz bir din olduğunun kanıtıdır.
Salgın günlerinde temizlikle beraber dikkat edilmesi gereken hususların da göz önünde bulundurulması ve sağlığımız için kişisel temizliğimize özen göstermeliyiz.
Ayet ve hadislerde yer alan temizlikle ilgili hususları hatırlamakta ise fayda var:

Temizlik; kişinin her türlü kirden arınması, kalbinin ve dış görünümünün temiz olması demektir. Temiz olmak, sağlıklı yaşamamızı sağlar. Bunun yanı sıra Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmamıza da vesile olur. Çünkü yüce dinimiz İslam, temizliğe büyük önem vermiş ve Müslümanlardan temiz olmalarını istemiştir. Kur’an-ı Kerim’de, Yüce Allah’ın temiz kullarını sevdiği belirtilmiştir.

Kuran-ı Kerim’de Yer Alan Temizlikle İlgili Ayetler:

Kuran-ı Kerim’de yer alan temizlikle ilgili ayetlerden bazıları şöyledir;

“Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.”

(A’râf Suresi, 31. Ayet)

“(Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.”

(Meryem Suresi, 13. Ayet)

“”Ona de ki: İster misin (küfür ve isyanından) temizlenesin?”

(Naziât Suresi, 18. Ayet)

“Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik.”

(Hac Suresi, 26. Ayet)

“Böylece biz, birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri: “Ne kadar kaldınız”? dedi. (Bir kısmı) “Bir gün, ya da bir günden az”, dediler. (Diğerleri de) şöyle dediler: “Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz birinizi şu gümüş para ile kente gönderin de baksın; (şehir halkından) hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetli ise ondan size bir rızık getirsin. Ayrıca, çok nazik davransın (da dikkat çekmesin) ve sizi hiçbir kimseye sakın sezdirmesin.”

(Kehf Suresi, 19. Ayet)

Temizlikle İlgili Hadisler:

"Temizlik imanın yarısıdır"

(Müslim, Tahare)

"Misvak kullanın, çünkü misvak ağzı temizler"

(Buharî, Savm, 27)

"Eğer müminlere güçlük verecek olmasaydım, onlara her namaz için misvak kullanmayı emrederdim"

(Buharî, Cumu'a 8; Müslim, Tahare, 42)

"Yemekten önce ve sonra el yıkamak yemeğe bereket getirir"

(Tirmizî, Et'ime, 29)

Resulullah (s.a.s): İnsanların çoğunun aldandığı (yani değerini bilmediği) iki nimet vardır: Sağlık ve boş vakit" (Buharî, Rikak, 1 ) buyurmuştur. Gerçekten de çoğu zaman insan ancak hastalandığında sağlığın kıymetini anlar. Buna meydan vermemek, sonunda pişman olmamak için hastalık gelmeden tedbirinin alınması gerekir. Sağlığın ilk şartı hastalıklara karşı en önemli tedbir olan temizliğe riayet etmektir.