18 Kas 2019

Furkan Gönüllüleri olarak; 2019-2020 yılının hedefini “Tevhid ve Adalet”  olarak açıklamıştık. Bu yazımızda sizler için Tevhid ve Adalet Mücadelesinin ne olduğunu ve konu ile ilgili açıklayıcı ayetleri derledik.

Kıymetli kardeşlerimiz! Tevhid işin köküdür, temelidir.

Bütün peygamberler öncelikle tevhid üzerinde durmuşlardır çünkü dinin temeli budur. Bir kimseye tevhidi öğretmeden;
-Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığını,
-Tek otoritenin, kanun koyucunun Allah olduğunu,
-Sadece O’na itaat edileceğini,
-Sadece O’na ibadet ve dua edileceğini,
-Kanunların sadece Allah’tan alınacağını,
-İdeoloji hiçbir öneminin olmadığını,
-Sadece ve sadece Allah’ın hükümlerinin önemli olduğunu öğretmeden,
istediğiniz kadar dinin başka meselelerini öğretin, bu öğretiler köksüz bir davet

Tevhidin adaleti doğuracağına inananlar olarak şahısların adaletinin değil ilâhî adaletin tecellisini beklemekteyiz.

İnsanların ellerindeki gücü kamçı gibi kullanmaları güç zehirlenmesinden başka bir şey değildir. İnsanların haklarını ihlâl ederek zulmedenler, aslında İslam’ın adalet anlayışını incitmektedir. Birlikte yaşamanın ve devlet olmanın en temel unsuru olan adalet incindiğinde artık toplumda huzursuzluk hâkim olacaktır.

Tevhid ve Adalet Mücadelesi ile ilgili Ayetler

 • 1- Allah'ın ayetlerini inkar edenlere peygamberleri sebepsiz yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince, onları acıklı bir azapla müjdele. (Ali İmran, 21)
 • 2- Biz, yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha 5)
 • 3- Sizin ilahınız tek bir ilahtır. O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. O, (özünde merhamet sahibi olan) Er-Rahmân, (rahmetini kullarına eriştiren) Er-Rahîm’dir. (Bakara 163)
 • 4- Ey iman edenler! Allah’tan hakkıyla korkup sakının! Yalnızca Müslimler/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kullar olarak can verin. (Âl-i İmran 102)
 • 5- De ki: Şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. (En'âm 162)
 • 6- O’nun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben Müslimlerin/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kulların ilkiyim. (En'âm 163)
 • 7- Allah'ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok mu), onlara acı bir azabı müjdele! (Al-i İmran 21)
 • 8- Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir davranış) tır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyle bilmektedir. (Maide 8)
 • 9- De ki: Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin ve dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi (yine O'na) döneceksiniz. (A'râf 29)
 • 10- Yarattıklarımızdan, daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur. (A'râf 181)
 • 11- … Aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Allah, adaletle hüküm yürütenleri sever. (Maide 42)
 • 12- De ki: Rabbim adaletle davranmayı emretti… (Araf 29)
 • 13- İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma! (Nîsa 105)
 • 14- Adalet terazilerini kıyamet günü için kurarız. Hiç kimseye zulmedilmez. Hardal tanesi ağırlığında (basit bir şey dahi) olsa onu getiririz. Hesap sorucu olarak biz yeteriz. (Enbiya 47)
 • 15- Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. (Nisa 58)