Seçme Sorular ve Cevaplar – 3

Seçme Sorular ve Cevaplar – 3

Soru: Fitne zamanı olan günümüzde peçe yapan bayanlar, güvendikleri akrabalarının yanında yüzlerini açabilirler mi?

Hanefi ve Mâliki mezheplerinde normal şartlarda yüzü kapatmak farz değildir ancak fitne zamanında yüzü kapatmak farzdır. Ama Şafii ve Hanbelîlerde yabancı erkeklerin karşısında yüzü kapatmak her zaman farzdır. Günümüzde çarşı-pazar fitne ortamıdır ve buralarda yüzün kapanması gerekmektedir. Ancak bir bayanın evinde güvenilir, takva sahibi bir insan varsa; onun yanında yüzünü açması haramdır diyemeyiz, isterse yüzünü açar isterse kapatır bunu kendisi bilir. Çünkü Hanefi ve Malikilerde yüz örtmek sadece fitne ortamında farzdır.

Soru: Kur’an’a göre kadının kocasına karşı itaati nasıl olmalıdır?

Namaz, oruç, hac, nikâh, talak ve diğer birçok meseleler Kur’an’da bir-iki cümleyle geçer, detayı Peygamberimize bırakılır. Kur’an’ı Kerim namazı bile uzun uzun anlatmaz, tafsilata girmez. Biz bu konularla ilgili tafsilatı Peygamberimizden öğreniriz. Dolayısı ile kadının kocasına itaati konusu da böyledir. Kur’an-ı Kerim; “Erkekler kadınlar üzerinde yöneticidirler”1 buyurur. Neden? Bunun iki sebebi vardır: Birincisi; erkekler eşlerine mallarında harcamaktadırlar, ikincisi ise; erkeklere verilmiş olan bir takım fıtrî kabiliyetlerdir. İdarecilik noktasında genel olarak erkek, kadından daha iyi idare edebilmektedir. Buna rağmen icabında bir erkek de vardır ki idareciliği kadın kadar değildir. Öyle kadınlar da vardır ki çoğu erkekten daha iyi idarecidirler. Ama bunlar istisnadır ve hüküm azınlığa göre değil, çoğunluğa göre verilir. Ve çoğunluk da böyle olduğu için Allah (c.c) böyle buyurmuştur “Erkekler kadınlar üzerinde hâkimdirler.”

Ancak erkeğin bu hâkimiyeti karısıyla istişare etmeyeceği, görüşünü almayacağı manasına da gelmez. Erkek karısıyla istişare etmeli, onun da görüşünü almalıdır. Kadın kocasına itaat etmeli ama erkek de karısıyla istişare etmelidir. Çünkü o da insan, onun da bir görüşü var. Özellikle karısı akıllı kadınsa, onun aklından istifade etmeyen erkeğe yazıklar olsun! Çünkü kadın, erkeğin anlayamadığını anlamış olabilir. Kadın da Allah’ın halifesi, kadın da yeryüzünde Allah’ı temsil ediyor. Kadın da erkek gibi mükellef, onun için de cennet var cehennem var. Kadının bazı yönleri erkekten üstün, erkeğin de bazı yönleri kadından üstündür. Dolayısıyla kadının görüşünden istifade etmemek olacak şey midir? Ama kadın da şunu çok iyi bilmeli ki; İslam’da kocaya itaat farzdır, evin reisi erkektir. Kendi görüşünü söyler ama sonuçta kararı verecek olan kocasıdır.

Peki, erkek hangi meselelerde karar verme yetkisine sahiptir?

Bu yetki sadece ailevî meselelerdedir. Mesela erkek karısına “başını aç” dedi ise bu durumda kadının kocasına itaati söz konusu değildir, kocasına itaat etmez. Çünkü Allah’a isyan olan mevzularda kullara itaat yoktur! Allah’a isyanın emredildiği bir durumda insan, kocası da olsa, babası da olsa ,devlet başkanı da olsa hiç kimseye itaat edemez.

Furkan Nesli Dergisinde yayınlanmıştır.

06 Şubat 2015
1.340 kez görüntülendi