Neden Allah Hükmetmeli

Neden Allah Hükmetmeli

NEDEN ALLAH HÜKMETMELİ?

Dünyada yaşayan tüm canlıların, özellikle insan ve cinlerin niçin yaratıldıklarını kuşkusuz bilinçli her Müslüman bilmektedir.

Yeryüzüne geliş amacımızı hayat kitabımız Kuran-ı Kerim Zariyat suresinde şöyle açıklamaktadır: “ Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım (Zariyat – 56)” Bu ayette Allah Azze ve Celle dünyada varoluşumuzun, daha açık bir ifadeyle yaratılışımızın başka hiçbir sebebi olmadığını, ancak Allaha kulluk etmek için yaratıldığımızı beyan etmektedir. Peki, ayette geçen ibadet (kulluk) kavramı ne anlama gelmektedir? İnsanların çoğunun anladığı gibi acaba sadece namaz, oruç, hac ve zekât mı demektir? Yani ayet İslam’ın belli ibadetlerini mi kastetmektedir ve sırf bu ibadetlerin yapılması için mi insan yaratılmıştır?

03 Ocak 2015