17 Tem 2020
Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 00:02:57

İman Nedir?

Eğer hakiki iman soruluyorsa, Müslüman olmak başka bir şey iman başka bir şeydir. Müslümanlar çoktur ama hakiki imana ulaşmış olanlar çok azdır. Hakiki iman adamı dürter, ayağa kaldırır. Bir insanda iman varsa o adam rahat rahat yaşayamaz. Rahat olamaz, hareket halinde olur. İmanı onu dürter ve kalk bir şeyler yap der. Dünyada Müslüman kanı akıyor, her tarafta bombalar patlıyor, neslimizi kâfirleştiriyorlar, fâsıklaştıyorlar, kardeşi kardeşe düşman ediyorlar. Sen de bir şeyler yap, der. İman, adamı ayağa kaldırır. Ayağa kaldırmıyorsa iman değildir. İnsanı dürtmüyorsa, sen de mes’ulsün demiyorsa iman değildir.

Bir insan, işinde gücünde hayatını yaşıyorsa, ‘ben namazımı kılarım, başka bir şeye karışmam kardeşim, başka şeylere karışmaktan korkarım’ diyorsa, Allah’tan çok başkalarından korkuyorsa, sanki korkaklar ölmeyecekmiş, korkakların eceli uzuyormuş gibi zannediyor ve cesur yaşadığı zaman kısa yaşarmış gibi inanıyorsa, yani iki ecele inanıyorsa -halbuki ecel tektir- bu iman değildir. Mes’uliyet duygusu yoksa iman değildir, imanı hayatını değiştirmiyorsa iman değildir.

İnsanda iman varsa kişinin hayatını değiştirir.Fikirleri değiştirmek kolay, hayatı değiştirmek zordur. Niceleri fikirlerini değiştiriyor ama hayatı aynı hayattır. Allah Azze ve Celle, bizden fikirlerimizi değiştirmemizi istediği gibi, hayatımızı değiştirmemizi de istiyor. Din yalnızca inançtan ibaret değildir. Dinin içerisinde amelde vardır. Fiiller var, yapılması gerekli olan şeyler var. Din aynı zamanda imandır, ameldir. Yalnızca iman değil, daha doğrusu sadece inanç değil, itikat değil, sadece inanılması gereken esaslar değildir.

İmanda Artma veya Eksilme Olur Mu?

Evet, olur. İmanın kemaliyatında artma-eksilme olur. Mesela, diyelim ki şu andaki imanınızla, film seyrederken ki imanınız aynı değildir. Allah muhafaza diyelim ki bir insan bir kadına baksa, harama baksa o anki imanıyla, şimdiki imanı aynı mıdır? İmanın kemaliyatında artma-eksilme olur. Günaha girdikçe azalır. İbadet yaptıkça, kitap okudukça, Kur’an okudukça, faaliyet yaptıkça, Allah’ı zikrettikçe imanımız kuvvetlenir. İmanın kemaliyatında artma-eksilme olur ama özünde artma-eksilme olmaz.

İmanın esasları bellidir, onlarda artma-eksilme olmaz. İman esasları ne ise odur. Ya vardır ya da yoktur. Kişi iman esaslarından birisini inkâr etse, hepsini inkâr etmiş gibidir. Onda iman yoktur, denir ve kafir olur. O manada iman artmaz veya eksilmez ama imanın gücü manasında, yani kemaliyat dediğim o imanın güçlü olması manasında kullanırsak, imanında artma ve eksilme olmaktadır. Diyelim ki bir savaş esnasında asker, düşmana doğru ‘Allah Allah’ diye hücum ediyor. O andaki imanı ile artık her şeyi göze almış, hiç ölümü düşünmüyor. O andaki imanla, evdeki imanı aynı olabilir mi? Yine insanın Kur’an okuyup da anladığı bir andaki imanıyla, başka bir zamanda ki imanı aynı olabilir mi? Bir haram işlerken ki imanı aynı olabilir mi?

İmanı Nasıl Kuvvetlendirebiliriz?

İmanın bu şekilde artması ve eksilmesi söz konusudur ama ondan daha önemlisi imanı sürekli olarak kuvvetlendirmek nasıl olur? O da kâinat kitabını sürekli okuyan insanın imanı kuvvetlenecektir. Daima gökyüzüne bak, çiçeklere bak, hayvanlara bak, yağmura bak, gölgeye bak, düşün. Gölge olmasaydı perişan olurduk. Ya gece olmasaydı perişan olurduk. Geceye bak, gündüze bak, mevsimlere bak, sineğe bak, böceğe bak, suya bak, toprağa bak, tohuma bak, kurumuş yaprağa bak, basıp geçtiğin ota da bak. Her şey harika. Otun yeşermesi de bir harika, kuruması da bir harika. Ya kurumasaydı, gübre olmazsa, toprağa karışmasa, toprak olmasaydı ne olacaktı?

Plastik toprağa karışmasaydı, her şey topraklaşmasaydı, çöpler, her şey olduğu gibi kalsaydı, dünya çöpten geçilmezdi. O bile tefekkürü gerektiriyor. Daima tefekkür edenin imanı kuvvetlenir ve okuyanın imanı kuvvetlenir.

Allah’ın kitabı iki tanedir;

  1. Kâinat kitabı
  2. Kur’an-ı Kerim.

Bu iki kitabı da devamlı okumalısınız. Ve bir de imanı zayıflatan faktörler vardır. Onlardan da uzak durmalısınız.

İmanı zayıflatan şeyler; Haramlar imanı zayıflatır, mekruhlar imanı zayıflatır, boş işlerle uğraşmak imanı zayıflatır. Boş boş film seyretmek, manasız filmler seyretmek, manasız futbol maçlarını seyretmek de insanı Allah’tan uzaklaştırır. Yani boş işler insanın imanı zayıflatır.

‘İmanımızı Nasıl Arttırabiliriz?’ adlı soru cevap videosunu izlemek için tıklayabilirsiniz: https://youtu.be/LE4mdrl-v1s