04 Ara 2019
Güncelleme Tarihi: 20 Mar 2021 14:03:59

İslam dininin temeli, Kur’an-ı Kerim’in üzerinde en çok durduğu temel mesajı, tarih boyunca bütün peygamberlerin uğrunda mücadele ettiği, Peygamber Efendimiz’in toplumlara ‘kurtuluş reçetesi’ olarak gösterdiği, Kelime-i Tevhid nedir? anlamını ve faziletini biliyor musunuz?

Kelime-i Tevhid Ne Demek? 

Kelime-i Tevhid 'La İlahe İllallah' Sözüdür. Müslümanlar olarak Tevhid’i sürekli zikrettiğimiz halde Allah’a hakiki manada kulluk yapamıyoruz ve hayatımızda büyük değişimler gerçekleşmiyor. Halbuki Peygamber Efendimiz Tevhid’i anlattığında sahabe iman ediyor, şirk ve günah dolu hayatını bırakarak kendisine tertemiz bir sayfa açıyordu.

Tevhid'in anlamı ve önemine dair daha ayrıntılı bilgi için Tevhid nedir? adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Hayatlara Tesir Eden Kelime-i Tevhid'in Anlamı Nedir?

Yıllarca bize Tevhidin manasını yanlış anlattılar. Bu sözün manasının ‘Allah vardır; Allah yaratandır’ demek olduğu söylendi. Oysa Mekkeli müşrikler de ‘Allah vardır; Allah yaratandır’ diyorlardı. Kur’an-ı Kerim onlar hakkında: "Andolsun onlara: 'Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı sizin yararınıza kim boyun eğdirdi?' diye sorsan, 'Allah’tır' derler"1 buyurur. Peki o zaman Mekkeli müşriklerin reddettiği şey neydi? 

İslam dini sadece ‘Allah vardır; birdir’ demeyi iman olarak kabul etmedi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, insanları sadece Allah’ın varlığına inanmaya değil Allah’tan başka bir ilahın olmadığını kabul etmeye davet etti. İşte Mekkeli müşriklerin kabul etmek istemediği de buydu.

Tevhidin orijinal-gerçek manası ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ demektir. 

Peki, ilah ne demektir? İlah: İbadet edilen, itaat edilen, kanun koyan, en çok sevilen demektir. O halde bir Müslüman ‘La ilahe illallah’ derken ‘Allah’tan başka ibadet edilecek, itaat edilecek yoktur; Allah’tan başka otorite, kanun koyucu yoktur; Allah’tan daha fazla sevilecek yoktur’ demiş olmaktadır.

Daha açık ifade etmek gerekirse bir Müslüman ‘la ilahe illallah’ derken şunları demiş olmaktadır: İşime gelen-gelmeyen her konuda Allah’ın dediği gibi yaşayacağım. Hayat programımı Allah belirler. Emretme ve yasaklama yetkisi O’nundur. Helal kılma ve haram kılma yetkisi O’na aittir. Hayata dair her işte O’nun hükmüne riayet edeceğim. Nasıl evleneceğimden, nasıl boşanacağıma, parayı nasıl kazanacağımdan, nasıl harcayacağıma Allah karışır. Neleri yiyip-yemeyeceğime ve nasıl giyineceğime Allah karışır. Devlet işlerinden sosyal hayata, kamusal alandan kişisel alana hükmedecek olan Allah’tır. İnsanların Allah’ın hükümlerine aykırı hüküm koyma yetkileri yoktur! Çünkü Allah’tan başka ilah yoktur!

Kelime- i Tevhid ‘Muhammedur Rasulullah’ demeyi de kapsayan bir cümledir. Yani Tevhid’i söyleyen kişi, Allah’ın peygamber olarak gönderdiği Hz. Muhammed (sav)’ e de inanmak zorundadır. Bunu kabul etmeyen kişi, Tevhid ehli olarak, yani iman etmiş olarak kabul edilmez.

Kelime-i Tevhid Unutulunca Ne Oldu?

Hayatımıza Allah’tan başkaları; insanı tanımayan ideolojiler ve menfaat hesaplarından kurtulamayanlar yön vermeye, hükmetmeye başladı ve;

 • İnsan; nefsine, şeytana ve kendi gibi başka insanlara kul oldu.
 • Toplumun temelini teşkil eden aile yapısı önemini yitirdi.
 • İnsan insanlıktan çıkarak fıtri özelliklerini ve güzelliklerini kaybetti.
 • Merhamet ve dayanışma gibi insanî değerler son derece azaldı.
 • Kardeşlik yok oldu, anarşi baş gösterdi ve terör çözümlenemez bir dert oldu.
 • Suç oranları arttı, her türlü ahlaksızlık had safhaya ulaştı.
 • Haksızlıklar çoğaldı, adalet kayboldu, zulüm ayyuka çıktı.
 • Depresyon ve bunalımlar artarak intihar edenlerin sayısı rekora koştu.

Gelin "La ilahe İllallah Diyelim" Kurtulalım!

 • Gelin! Tevhid ile ÖZGÜRLEŞELİM! Nefsimizin ve ideolojilerin esaretinden kurtulalım!
 • Gelin! Tevhid ile DÜNYAYI DEĞİŞTİRELİM, haksızlık, hukuksuzluk ve zulümlere ‘dur’ diyelim!Gelin! Tevhid ile ADALET getirelim!
 • Gelin! Tevhid ile dünyayı huzursuzluk diyarından SELAMET YURDUNA çevirelim!
 • Gelin! Tevhid ile Peygamber Efendimizin vadettiği gibi dünyaya ÖNCÜLÜK edelim ve zalimlere fırsat vermeyelim!
 • Gelin! Tevhid ile gerçek bir medeniyete, İSLAM MEDENİYETİNE erişelim!

 1- Ankebut, 61