16 Ara 2018

  Elhamdulillahi Rabbil Alemin Vessaletü Vesselamü ale rasulina muhammedin ve ale alihi ve ashabihi ecmain.Vela udvene vela hüsrane illa alez zalimin. Allah’ım! Bugün burada Senin mümin ve Müslüman kullarından olan ve zalim Çin rejiminin zulmüne uğrayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için Sana dua edip yalvarmaya geldik. Allah'ım! Biliriz ki müminlerin senden başka yardımcısı yoktur. Zulüm altındaki tüm kardeşlerimize yardım eyle Allah’ım! Tüm dünya'da olduğu gibi, Doğu Türkistan'daki Müslümanlar da sahipsiz. Sen ise müminlerin vekili, velisi ve sahibisin. Yardım etmek, muhtaç olana el uzatmak Senin Şanındandır, Kardeşlerimize yardımını gönder Allah'ım! Ey mazlumların sahibi! Mazlumların ahı arşı titretti. İslam ümmetinin hali perişan, her yerde akan kan Müslüman kanı… Allah’ım! Dünyanın dört bir tarafında zulüm gören bütün Müslüman kardeşlerimize yardımını gönder! Ey Müntakim olan Yüce Allah’ım! Mazlumların intikamını zalimlerden al! Bizi de intikamına vesile kıl… Allah’ım Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz adına Sana yalvarıyoruz. Bize katından koruyucular ve yardımcılar gönder! Kardeşlerimize moral nasip eyle! Onlara cesaret nasip eyle! Onlara yardım edecek bir ümmet olmayı bizlere nasip eyle! Yâ Kâdir! Yâ Muktedir! Yâ Mu’în! Yâ Metîn! Yâ Müste’ân! Doğru Türkistan’da din, namus, ahlak ayaklar altında çiğneniyor. Müslüman kardeşlerimizin dinini yaşamalarına izin vermeyenleri Sen helak eyle Ya Rabbi! Sana verdiği ahde bağlı kalan,  bu yüzden zulme uğrayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım.  Zalim Çin rejimini, onlara destek verenleri Sana havale ediyoruz,  KAHHAR isminle kahreyle Allah'ım! Senden başka kimsesi olmayan kardeşlerimizi, Senden başkasından yardım istemeyen bizleri yardımınla, nusretinle destekle Allah'ım! Tüm mazlumlara, Filistinli, Suriyeli, Yemenli mazlum kardeşlerimize, burada toplanmamıza vesile olan Doğu Türkistanlı yiğit kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım, İslam düşmanlarını birbirine düşür, zalimleri birbirleriyle savaştır Allah'ım. Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’e umumi bir rahmet ile merhamet eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammede mağfiret eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’i muhafaza eyle! Allah’ım! Ümmet-i Muhammed’in sıkıntılarını gider! Zalimlerin Müslümanlar için hazırladıkları sinsi tuzakları başlarına geçir! Planlarını boz, güçlerini dağıt… Ey Rabbimiz! Biz yalnız Sana tevekkül ettik. Bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma!