21 Haz 2022

40 GÜNLÜK MANEVİ PROGRAMA GİRİYORUZ! 

Furkan Hareketi mensupları olarak ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz ve bu vesileyle asrın karanlığa doğru sürüklendiği şu zamanda Allah'ı unutmuş veya bu konuda Allah'a karşı mahcubiyet hisseden Müslüman kardeşlerimize de örnek olmak hasebiyle bu yılımızı "İBADETLERİ ARTIRMA" senesi olarak belirlemiştik.

 Yılın hedefine dair yıl boyunca yaptığımız araştırma ve tavsiye niteliğindeki uygulamalara bir yenisi olarak ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz erbaini de ekliyoruz.  

Furkan Hareketi Erbainde
Erbain; abidlerin, çok az yemek yiyip zamanlarının çoğunu ibadet ve zikirle geçirdiği 40 günlük süreye denir. Bizler de ibadetleri artırma senesi olması sebebiyle 40 günlük manevi bir programa giriyoruz.

Bu 40 günlük sürede hayatın rutin akışıyla beraber Allah'a karşı olan görevlerimiz ile kendi kulluğumuzu bir kez daha muhasebe ederek ve program içerisinde ibadetlere daha çok yoğunlaşarak aslında manevi bir devrim gerçekleştirmeyi umuyoruz.

Erbainde dikkat edilmesi istenen şeylerden birkaçını sayacak olursak en başta söyleyeceklerimiz; az yemek, az konuşmak, az uyumak, çok ibadet ve daima hüzün hâli üzere olmaktır.

Çünkü ümmetimizin içerisinde bulunduğu durum, gençliğin içler acısı hâli ve İslami Hareket olarak geçirdiğimiz zor günler bizi ibadetleri arttırmaya ve hüzne yöneltmelidir. Bu şekilde Allah’ın yardımının gelmesini ümid ediyoruz. Ayrıca biliyoruz ki; Muhterem Hocamız ve kardeşlerimiz şuan cezaevinde zamanlarını ibadet, çokça dua ve okumayla geçirmektedir. Biz de dışarıda olsak da o hâle bürünerek onlarla aynı atmosferde yaşamak istiyoruz. 

Ve biliyoruz ki; Allah’a bağlılığı ve ibadetleri iyi olmayanlar mücadelede zaferi elde edemeyeceklerdir. Bu yüzden sloganımızı da "Gecenin Abidi, Gündüzün Mücahidi; Tıpkı Ashap Gibi" olarak belirleyerek Allah Rasulü’nün eğitmiş olduğu yeryüzünün yıldızları olan ashabına benzemeyi hedefliyoruz. 

Bu programımızın tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile kılmasını Rabbimizden niyaz ediyor, kardeşlerimizin bu 40 gün için belirlenen hedef doğrultusunda gayret göstermelerini ve ara vermeden tamamlamalarını temenni ediyoruz.

Erbain Ne Demektir? 

Dervişlerin, çok az yemek yiyip zamanlarının çoğunu ibadet ve zikirle geçirdiği 40 günlük süreye erbain (halvet, çile) denir.

Bu 40 günde maddî bağları azaltıp manevi tarafı kuvvetlendirmek için kırk gün az yemek, az içmek, az konuşmak, az uyumak, çok ibâdet etmek gerekir.


Erbainde Nasıl Olunmalıdır? 

• Kişi evvela niyet eder, abdest alır; zihnini ve kalbini dünya kaygılarından arındırmaya çalışır. 

• Erbainde bulunan kişi mümkün olduğu kadar az uyur. (Ne zaman uyku bastırırsa abdest alarak, virdini ve günlük dualarını okuyarak uykusunu dağıtmaya çalışır.)

• Kişi erbainini mümkün mertebe oruçlu geçirir. Buna ilaveten tedrici bir surette yemeğini azaltır. (Erbainden istenilen sonucun alınması için açlığa alışmak, mideyi boş tutmak önemlidir.) 

• Erbainde iken dünya kelamını azaltmak, bir zaruret bulunmadıkça konuşmamak, sükût etmek gerekir. 

• Sürekli zikirle meşgul olmak ve zihni gereksiz düşünce ve duygulardan uzak tutmak gerekir. 

• Kişi devamlı amel yapmalı ancak aynı zamanda da İslami faaliyetlerine ara vermeden ihlas ile devam etmelidir. 

• Erbaine giden kişi kendisini ok gülmekten uzak tutmalı, onun yerine hüzünlü olmalıdır.

"Vah bizim halimize! Azık az, yolculuk uzun, yol tehlikeli." (Hz. Ali)