04 Oca 2015
Güncelleme Tarihi: 04 Mar 2021 22:08:34

Hz Rukiye Kimdir? Hz Rukiye’nin Hayatı, Evliliği?

Bir Peygamber goncası olan Hz Rukiye (Rukayye) annemiz Peygamber efendimiz ve Hz Hatice validemizin üçüncü göz nurudur. Baba ocağında yetişen Hz Peygamber’in kızı Hz Rukiyye, edep ve görgüsünü Hz Hatice annemizden alırken sevgiyi, şefkati ve insanlara merhametli olmayı ise sevgili peygamberimizden öğrendi. İki hicret sahibi validemizin çile dolu hayatı yazımızın devamında…

Hz Rukiye Bint Muhammed Kimdir? - Zatu’l-Hicreteyn (İki Hicret Sahibi)  

Hz Rukiyye (r.anha), Peygamberimiz‘in (s.a.v) Hz Hatice’den olan ikinci kızıdır. Efendimize (s.a.v) peygamberlik gelmeden 7 yıl önce ve hicretten yirmi yıl önce Mekke’de dünyaya gelmiştir. Hz Hatice gibi kendisini İslam’a adamış bir annenin yanında eğitimini almıştır. Efendimizin kızı işlerini özenle ve güzel yapmasıyla, edebiyle, tertibiyle, düzeniyle herkesin dikkatini çekmiştir. Kardeşi Ümmü Gülsüm’le ikiz gibi büyümüşlerdi. Peygamberimize (s.a.v) ilk inananlardan olup, hayatı çileyle geçmiştir.

Hz Rukiye ‘nin Hz Osman ile Evliliği

Rukiye annemiz, Efendimize (s.a.v) Peygamberlik gelmeden önce, Efendimizin (s.a.v) amcası Ebu Leheb’in oğlu Utbe ile nişanlanmıştı. Ancak Ebu Leheb, Efendimizi (s.a.v) üzmek ve uğraştırmak için oğullarına: “Eğer Muhammed’in kızlarını boşamazsanız (ayrılmazsanız) başım başınıza haram olsun. Sizinle bir daha yüz yüze gelmeyeyim” diyerek onları bu nişandan döndürmek istemişti. Bunun üzerine Utbe, Hz Rukayye’den ayrıldı. Onlar Efendimizi (s.a.v) bu olayla meşgul edeceklerini düşünürken aksine bu olay hayırla sonuçlanmış, Efendimiz (s.a.v) kızını Hz Osman ile evlendirmişti.

Edep timsali Rukiyye annemiz ilk doğan çocuğunu kaybetti. Akabinde bir rivayete göre Medine’de, diğer bir rivayete göre ise Habeşistan’da bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bu erkek çocuğuna Peygamber Efendimiz “Allah’ın Kulu” anlamına gelen Abdullah ismini verdi. Hayatı çile ile yoğrulan annemizin oğlu Abdullah bir horozun gagalamasıyla daha iki yaşlarındayken hayata gözlerini yumdu. Efendimiz onlara dualar etti. Allah (azze ve celle)’ın onlara bereket vermesi niyazında bulundu.  

Hz Rukiye

Hz Osman – İki Nur Sahibi

Efendimizin halifelerinden olan Hz Osman, Peygamberimiz peygamberlikle vazifelendirildiğinde otuz dört yaşında bulunmaktaydı. İlk iman edenlerden olan ve Peygamber Efendimizin “melekler dahi ondan haya eder” iltifatına mazhar olan Hz Osman , peygamberimizin kızı Rukiye ile evlenmiştir. Rukiyye ’nin vefat etmesiyle Efendimiz diğer kızı Ümmü Gülsüm’ü Hz Osman ile nikahlamıştır. Tekrardan Peygamberimizin(s.a.v) damadı olma şerefine nail olan Hz Osman Efendimizin iki kızıyla evlendiği için kendisine iki nur sahibi manasına gelen “Zinnureyn” denilmiştir.  Peygamber Efendimiz(s.a.v) bir rivayetinde “Eğer kırk tane kızım olsaydı birbiri peşinden hiçbir tane kalmayıncaya kadar Osman’la evlendirirdim.” demiştir. (Üsdül-Ğabe,3,586; Suyuti, a.g.e,165;H.I.Hasan,Tarihu’l İslam,1,256) 

Hz Rukiye ve Hicreti - Zatu’l-Hicreteyn

Mekke’de Müslümanlara yapılan zulüm ve işkenceler artmıştı. Bunun üzerine eşi Hz Osman’la beraber Habeşistan’a göç etmiştir. Onların hicret etmesi Peygamberimizi (s.a.v) çok duygulandırmıştı. Onları yolcularken, “Lut’tan (a.s) sonra ailesini alıp Allah yolunda hicret edenlerin ilki Osman’dır.” buyurmuştur. Yolculuk sırasında hamile olan Hz Rukiyye’nin sağlığı bozulmuş ve bunun üzerine çocuğunu düşürmüştür. İlk çocuğunu daha kucağına alamadan kaybetmiştir. Daha sonra müşriklerin Müslüman olduğuna dair bir haber gelince ashabın bir kısmıyla Mekke’ye döndüler. Mekke’ye döndüklerinde ise haberin gerçek olmadığını ve işkencelerin devam ettiğini öğrendiler. Hz Hatice’nin vefat ettiğini Mekke’ye gelince öğrenen Rukiyye çok müteessir olmuştur. Daha sonra Medine’ye hicret izni çıkınca ikinci kere hicret etmişler ve bu sebeple Zatu’l-Hicreteyn (İki Hicret Sahibi) olarak anılmışlardır.  Allahu Teala onlara (Hz Rukiye ve Hz Osman) iki hicret sevabı almayı nasip etmiştir.

 Medine’de günleri huzurlu geçiyordu. Ensar ve Muhacir kardeşliği vardı. Yeni bir medeniyet inşa ediliyordu. Bu sırada 6 yaşındaki oğlu Abdullah’ı kaybetmiş ve bu acıyla sarsılmıştır. Efendimizin kızı da babası gibi zorlu imtihanlardan geçmiştir.

 

Hz Rukiye ve Vefatı

Hz Rukiye, oğlunu da kaybetmesinin üzerine humma hastalığına yakalandı. Bu sırada Bedir savaşı için sahabeler hazırlık yapıyordu. Hz Osman bu savaşa katılmak istiyordu. Kızının hastalığının ağırlaştığını gören Peygamberimiz (s.a.v), Hz Osman’ın eşinin yanında kalmasını uygun gördü. İyileşmesi için elinden geleni yapıyordu. Rukiye 22 yaşında, Bedir zaferi sırasında vefat etmiştir. Efendimizin (s.a.v) ilk vefat eden kızıydı. Hz Rukiyye’yi Ümmü Eymen yıkadı, Hz Osman cenaze namazını kıldırdı.  Medine’de bulunan Mescid-i Nebi’nin yanındaki el-Baki’ mezarlığında defnedildi. Hz Ömer ağlayan kadınlara müdahale etmek isteyince “Ey Ömer! Bırak onları! Kendi hallerine bırak! Ölüye karşı duygular göz ve kalple ifade edilirse bu Allah’tan’dır. Onun merhametindendir. El ve dil ile yapılırsa şeytandandır.” buyurdular. Allah Efendimizin iki hicret sahibi kızı Hz Rukiye ve iki nur sahibi Hz Osman’dan razı olsun.

Hz Rukiye ile İlgili Hadisler

  • "Osman Lut'tan (a.s.) sonra, Allah yolunda, ailesi ile birlikte hicret edenlerin ilkidir." (Taberânî, I, 90; Hâkim, IV, 51)
  • “Ey Ömer! Bırak onları! Kendi hallerine bırak! Ölüye karşı duygular göz ve kalple ifade edilirse bu Allah’tan’dır. Onun merhametindendir. El ve dil ile yapılırsa şeytandandır.” (Müsned, I, 335)