29 Oca 2016

Müslümanlar bu kadar çok gaflet, delalet ve tefrika içerisinde oldukları müddetçe İsrail zulmüne son vermeyecektir. Oysaki Allah (cc) kitabında bize düşmanlarımızı açıkça anlatır. Ancak biz düşmanımızın yönlendirmesi ile düşmanlarımızı belirleyerek büyük hataya düştük. Müslümanlar Kuran’ı Kerim’i unutup onlarla diyalog yapmaya başladı. Yahudiler kendilerini diğer toplumlardan üstün olarak gördükleri için tarihte hiçbir zaman sevilmemişlerdir. Nasıl ki şeytan kendinin cennetten kovulmasına sebep olanın insan olduğunu düşünüp ona düşmanlık yaptıysa, Yahudiler de kendilerine ait olan hükümdarlık hakkının Müslümanlar tarafından gasp edildiğini düşünürler ve bu sebeple düşmanlık ederler. Kuran’da Yahudilerden çokça bahsedilmesinin önemli nedenleri vardır. Allah aslında Yahudilikten çok Yahudi kafası ve mantığından bahseder. Çünkü gün gelecek Müslümanlar aşağılık kompleksinden ve tembelliklerinden dolayı onlara benzemeye başlayacaklar. Allah(cc) Müslümanların, Yahudilere benzemesini istemediği için Kuran’da onları çokça anlatır.  Yahudiler kolay yoldan cenneti kazanmak istedikleri için dinlerine birçok saçmalık soktular. Hz. Musa’nın talebesi olmalarına rağmen asla ona layık olamadılar. Yahudiler birçok mucize ve Allah’ın yardımını görmelerine rağmen Hz. Musa’ya ihanet etmişlerdir. Ancak Müslümanlardan hala anlamayıp onları dost edinenler var. Yahudiler nasıl kendi peygamberlerini ve dostlarını satıyorsa bu Müslümanları da satması yakındır. Bazı Müslümanlar, Kuran’da bahsedilen Yahudiler geçmişte yaşamış olanlardır, bu zamanda yaşamış olanlar farklı diyorlar. Hâlbuki Yahudiler hiçbir şekilde değişmemişlerdir. Hz. Musa’dan itibaren hep ihanet etmişlerdi. Peygamberimiz zamanında O’na da ihanet etmişlerdi. Yahudiler her zaman cinayet taraftarı olmuşlardır. Tarihte hiçbir zaman merhametli olmamışlardır. Elleri ile yazdıkları Tevrat onlara bunu anlatıyor ve ona uyarak böyle davranıyorlar. Kendi kitaplarında Hz. Musa’nın hırsızlığı teşvik ettiği geçer. Eğer bir toplumun Peygamberi hırsız ise toplum bunun daha fazlasını yapmaz mı? O halde Müslümanlar hala nasıl onların biz Müslümanlarla bir olduklarını, dinlerinin bizim dinimizle uyum içerisin de olduğunu söyleyebilirler? Aslında bunu söyleyen Müslümanlar diyalog yapmak için gözlerini hakka kapatan kişilerdir.  Kuran’da Yahudiler sizinle savaşamaz, savaşsa dahi kalelerin ardından savaşırlar deniyor. Peki, şu anda nasıl savaşıyorlar? Burada ki “sizden” maksat imanları zirve yapmış ashaptı. Eğer günümüzde bizlerde hakiki imana ulaşacak olursak bizimle savaşamazlardı. Eğer arkalarında Avrupa ve Amerika olmasaydı ve Müslümanlar arasında ki hain devletler olmasaydı böyle rahat savaşamazlardı. Allah Resulü hadislerinde Mehdi’nin gelerek Hıristiyanlığa son vereceğini ve Yahudilerden azılı düşman olanları öldüreceğini söylüyor. Bu hadisler bize boş oturup Hz. İsa’yı beklememiz gerektiğini değil O’na ordu hazırlamamız gerektiğini anlatır. Peki, bizim Filistin, Suriye ve diğer kardeşlerimiz için ne yapmamız lazım? Bunu söyleyen samimi Müslümanların bulundukları yerde güçlenmeleri gerekir. Her memlekette Kuran’ı okuyan, yaşayan ve anlatanlar olmalı ve sürekli çalışmaları gerekir. Ülkelerimizdeki insanlarımızı eğitmemiz gerekir. Yerimiz de oturarak uyuyanları uyandıramayız. Her yerde konuşan milyonlar olmalı ki uyuyan 1,5 milyar müslüman uyansın.