09 Eki 2019

Bir Müslüman varlıkları tefekkür ederken baktığı her şeyde Allah’ın sonsuz kudretini, yüceliğini ve azametini görebilmeye çalışmalıdır.

Bir bitki ümit verebilir mi? Eğer Allah’a olan inancınız tam ise yeniden diriliş bitkisi sizlerin de ümidini tazeleyecektir. Allah’a ve davasına bağlılığımızın ve inancımızın daim olması temennisiyle…

Bilimsel adı ‘Anastatica hierochuntica’1 olan diriliş bitkisi, küçük top halinde görünen bir çöl bitkisidir. Ortadoğu ve Sahra Çölü’ndeki çorak bölgelerde, Kuzey Afrika’nın bazı bölgeleri, İran, Mısır, Filistin, Irak, Ürdün ve Pakistan gibi birçok yerde yetişmektedir.

Diriliş bitkisi; Jericho’nun gülü (Rose of Jericho2), dinozor bitkisinin gülü, Meryem Çiçeği, Mary’nin eli, St. Mary’nin Çiçeği, yeniden diriliş bitkisi gibi pek çok isimle anılmaktadır. Ayrıca; Türkçe: Meryem ana eli bitkisi, Meryem’in yaprağı, (Hz. Peygamber’in kızı) Fatıma’nın eli, Arapça: Keff Maryam ( كف مريم), shajarat Maryam (شجرة مريم), Farsça: Gol-e Meryam gibi isimlerle de anılır.

• Meryem Çiçeği, “diriliş bitkisi” olarak da adlandırılır çünkü “ölü” gibi kupkuru bir haldeyken “hayata” geri gelmektedir. Kuraklık döneminde ölü bir izlenim bırakarak kapansa da gerçekte yalnızca ‘uyku’ durumundadır.

• Yağışlı mevsimden sonra bitki yapraklarını düşürerek kurumaya başlar. Dallarını ve tohumlarını içe doğru kıvıran diriliş bitkisi yalnızca nemlendiğinde açılan bir top haline gelir. Bu şekilde kış uykusuna yatarak bir sonraki yağmuru bekler. Topun içinde, meyveler tohumlarını koruyarak bağlı ve kapalı kalır. Tohumlar çok sert ve yıllarca uykuda kalabilir.

• Kuru mevsimde su eksikliği nedeniyle kuruyup kökleri yerden çekilen bitki ölür ve dalları fideleri korumak için sıkıca kıvrılır. Bütün bitki kısa bir sapın tepesinde bir hasır top halinde rüzgarla birlikte çölde sürüklenip durur.

• Kurumaya dayanma kabiliyeti ile bilinen diriliş bitkisi rüzgârların savurmasıyla çölde 100 yıla yakın sürüklenerek yıllarca bu şekilde yaşayabilir.

• Sağlam tohumların da eklendiği küçük dalları hâlâ köklü ise suyla temas halinde açılır ve soluk saman rengindeki bitki uyku durumundan uyanır.

• Kupkuru olan bu çalı, yılda bir, iki kez yağan yağmurun su birikintisine ölü bedeninde taşıdığı tohumlarını bırakabilirse, tohum tekrar yeşerir ve beyaz çiçekler açar. Diriliş bitkisi bu şekilde varlığını sürdürme mücadelesi verir.

Çölde yıllarca oradan oraya savrulan diriliş bitkisi aslında bizlere çok önemli bir mesaj vermektedir… Tevhid davası da ilk günkü gibi canlıdır ve bir gün toplumları yeniden diriltecektir.

Kur’an-ı Kerim de yeniden dirilişe dair misal vermektedir. Bakara Suresi 259. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: “Yahut şu kimsenin hali gibi ki o bir şehre uğramıştı. Şehrin altı üstüne gelmiş, ıpıssız yatıyordu. “Allah burayı bu ölümünden sonra nasıl diriltecek?” dedi. Bunun üzerine Allah onu yüz yıl boyunca öldürüp sonra diriltti. “Ölü vaziyette ne kadar kaldın?” diye sorunca o: “Bir gün veya daha az.” diye cevap verdi. Allah ona: “Hayır! Yüz sene kaldın. İşte yiyeceğine ve içeceğine bak henüz bozulmamış. Bir de merkebine bak! (Kemikleri nasıl birbirinden ayrılmış). Seni de insanlara canlı bir delil yapmak için öldürüp dirilttik. Hele o kemiklere dikkat et, onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz!” Böylece işin gerçeği kendisine tam mânasıyla belli olunca: “Artık pek iyi biliyorum ki Allah her şeye kadirdir” dedi.

Allah görmek isteyenler için ibret olsun diye bu bitkileri yaratıyor. Kuruyan ot ölmüş gibi görünüyor halbuki ölmemiş içinde hâlâ hayat var. Bir gün Allah rüzgârı çıkaracak onu götürüp suyla buluşturacak ve işte o zaman tekrar yeşerecek… Nasıl ki o kurumuş bitki yüz sene sonra suyla buluştuğunda diriliyorsa hak dava da böyledir. Hiçbir zaman ölmez belki ölmüş gibi görünür ama bir gün mutlaka canlanır.

HAK DAVA HİÇBİR ZAMAN ÖLMEZ

Allah dininin bitirilmesine müsaade etmez çünkü din Allah’ındır, o halde bu dinin ve davanın devam etmesi şarttır. Dolayısıyla İslam düşmanları hiçbir zaman hedeflerine varamayacaklar. Ancak zulmedebilirler ya da öldürebilirler. Bedenleri öldürebilirler ama davayı öldüremeyecekler! Bu kesindir çünkü tarih buna şahittir. Kur’an, “Allah size yardım edecek” vaadinde bulunuyor, o halde müminler asla kaygılanmasın, merak etmesinler. “Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse Mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler.”3

1. Anastatica cinsinin tek türüdür.

2. Jericho: Eriha: Filistin’de bir şehrin adıdır.

3. Âl-i İmrân, 160

https://www.youtube.com/watch?v=zgLantd3aYI

Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin “Hak Dava Ölmez” isimli videosundan hazırlanmıştır.