08 Mayıs 2021
Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2021 17:41:26

Kadir gecesinde neler yapılır, kadir gecesi yapılacak ibadetler nelerdir? Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede dualar kabul olur mu? Kadir gecesinde yapılacak ibadetler ve dualardan örnekler, Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimizin dilinden dualar…

Ramazan Ayı’nın başı rahmet, ortası mağfiret olan günleri geride bırakmış ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan son on gününe girmiş bulunuyoruz. Son on gün ise, içerisinde mübarek Kadir Gecesini barındırmaktadır. Müslümanların özellikle de bu son on gün içerisinde merak ettiği hususlardan bir tanesi de bu Mübarek günlerde Kadir gecesine denk geldiğimizde, Kadir gecesinde neler yapılır, Kadir gecesi yapılacak ibadetler ve duaların ne olduğu, bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğimiz sorusudur. Çünkü Ebu Hureyre (ra)’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü (sav) şöyle buyurdu:

Faziletine inanarak ve karşılığını yalnızca Allah’tan umarak Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”[1] İbadetlerini yalnızca Allah’a has kılarak geçirilen bir gecenin neticesinde geçmiş günahların bağışlanması müjdesi vardır. O halde Kadir gecesinde yapılacak ibadetler ve Kadir Gecesinde neler yapılır sizler için derledik…

Kadir Gecesinde Neler Yapılır?

Kadir gecesi yapılacak ibadetler konusunda çokça dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi ibadetlerle değerlendirmek ulema arasında tavsiye olunmuştur. Bununla birlikte, Kur’an’ın nazil olmaya başladığı bu gecede hayatlarımızı değiştirebilme adına, Allah’ı razı edecek kararlar alıp, ince bir muhasebe ile Rabbimize yakınlaşabilmeye vesile kılabiliriz.

 1. Ömrü Muhasebe Etmek: Öncelikle insan böyle önemli bir günde ciddi bir muhasebeye girişmelidir. Esas hesap gününden önce kendini hesaba çekmelidir. Muhasebe ile iyi kötü yönlerini görebilir. Tedavi için teşhis şarttır; hatalarını, yanlışlarını ve eksiklerini tespit etmeli ve yaptığı muhasebenin sonucuna göre eksikleri gidermek, tamamlamak, aşırılıklarını itidal çizgisine çekmek ve önemsemediği ama Allah katında önemli olan meselelere gereken önemi ve kıymeti vermek için adımlar atılmasına vesile olmalıdır.
 2. Kadir gecesinde hedefler belirlenmeli ve bu hedeflere ulaşmak için azami bir gayret içerisine girilmelidir. Bu dünyada hangi başarı, hangi güzel sonuç yok ki ardında eksiklikleri görebilme, tespit edip tedavi, bakım, onarım, gayret ve çabasına girme olmasın… Bu gayrete her şeyden önce ruhumuzun ihtiyacı vardır.
 3. Tefekkürde bulunulmalı; kadir gecesinde neler yapılır sorusunun en önemli odak noktalarından biri de önemli ibadetlerinden biri olan derin tefekkürdür.

Kâinatın ve insanın yaratılışı üzerinde derince düşünmeli ve “ben kimim, neden yaratıldım? Hayata geliş gayem ne? nereden geldim ve nereye gidiyorum? Allah’ın benden muradı ne ve benden razı mı?” Gibi hayatî bir takım temel meselelerde derin düşüncelere girilmelidir. Kainat kitabına bakarak Alllah’ın yüceliği karşısında bir kez daha içi titremeli ve kendi acizliğini tefekkür ederek Rabbine asi gelmemelidir. Bunun neticesinde insan adı konulmaz bir ufuk genişliği yaşar ve manevi bir yükseliş iklimine girer.

Bir saat tefekkür bazen bir sene ibadetten daha hayırlıdır.”(Suyutî, Camiu’s-Sağir, II/127)

 1. İman Hakikatleri: Kulun Rabbi ile bağlantısının kuvvetli olabilmesi için iman hakikati üzerinde ve en temel mesele olan Tevhid hakikati üzerinde yoğunlaşmalıdır. İnsan “Lâ ilâhe illallah” deyip Allah’tan başka bütün sahte ilahları reddettiğinde “tüm kâinata Allah hükmettiği gibi benim hayatıma da Allah hükmetsin, kâinatta O’ndan başka otorite olmadığı gibi benim hayatımda da O’ndan başka otorite olmasın” demiş olmaktadır. İşte bir Müslüman bu bilinci aklına, bu inancı kalbine yerleştirdiğinde artık hayatının her safhasını “Allah’ın dünyasında Allah’ın dediği olmalıdır” şuuruyla yaşar.
 2. Vahyin gelişiyle beraber Efendimiz’in omuzlarına yüklenen ağır yük ve sorumluluk düşünülmelidir. Peygamber Efendimiz’e (sav) salât ve selâmlar getirilmeli, O’nun şefaatini ümit etmeli. O’nun en büyük sünneti olan İslam için mücadeleyi hayatlarımıza geçirmeye çalışmalı.
 3. Ümmet olma şuuru tazelenmeli. Vahyin ilk damlalarının gönderildiği bu gece Allah’ın yeryüzüne bir müdahalesidir. Yeryüzünde tüm insanlık için görevlendirdiği bir peygamber ve ona tabi olan dünyadaki insanlardan sorumlu olan bir ümmet anlayışı da beraberinde gelmiş oldu. Bu şuurla dünyanın çeşitli yerlerinde Müslüman kardeşlerimiz acı ile kıvranırken bu mübarek ayları ümmetimizin birliği için vesile görmeli ve ümmetin bir ferdi olarak üzerime düşen görevler nelerdir? Bunun üzerinde düşünülmelidir.

Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Vahyin insanlığa gönderilmesiyle Allah’ın bir hedefi de insanı yüceltmektir, kâmilleştirmektir, başıboş bir şekilde yaratılmadığını bildirmektir. Her bir ibadet insanın bir yönünü tamamlar, insanın kâmilleşmesini sağlar, iradesinin farkına vardırır. Kadir gecesi tam anlamıyla bir insanın ömründe ele geçireceği en büyük fırsat iklimidir. Bu geceye erişen kul sanki bir sonraki Kadir gecesine erişemeyecekmiş gibi düşünmeli, içinde bulunduğu anı en güzel şekilde değerlendirmelidir. En faziletli ibadetlerden sıralayacak olursak, kadir gecesi yapılacak ibadetler ve önemi şu şekilde;

 1. Kur’an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, Kelamullah’a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Çünkü bu ay Kur’an ayı olduğu gibi bu gece de vahyin indiği gecedir, en çok üzerinde durduğumuz ibadetlerden biri bu olmalıdır… Varsa hatimlerimiz tamamlanmalı, hatim duası yapılmalı ve Rabbimizin kabul buyurması için dua etmelidir.

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kur'ân hüzünle nazil oldu, onu okurken ağlayınız. Ağlayamıyorsanız, ağlar gibi okuyunuz (veya kendinizi ağlamaya zorlayınız.”[2]

 1. Dua etmek: Allah Rasulü bu gece ile alakalı bir hadiste şöyle buyurmuştur:

Hz. Aişe (ra) şöyle dedi:
-Ya Rasulullah! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? Diye sordum. Allah Rasulü (sav):
- "Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! Diye dua et"[3] buyurdu. O halde bu gecede Rasulullah’ın bize öğrettiği şekilde bu duayı dualarımız arasına eklemeli ve sıkça yapılmalıdır.

Tasavvuf âlimlerinden Süfyan-ı Servi (rh) bu gece ile alakalı: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek, namazdan daha sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir”  demiştir. Allah Rasulü de bu gecede dua etmenin üzerinde durmuş ve okunacak duayı öğretmiştir.

      3. Kaza namazlarımız varsa bunlar hesaplanmalı, kılınmaya başlanmalı, kulun eksikliklerini gidereceği, eksiklerini gidermenin kararını aldığı gecesi olmalıdır.

Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa,

Azîz ve Celîl olan Rabb'i:

- Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir." (Tirmizî, Mevâkît 188. Ebû Dâvûd, Salât 149;  Nesâî, Salât 9;  İbni Mâce, İkâmet 202)

      4. Allah Rasulü’nün sünneti müekkedi olan teheccüd namazına bu gece önem verilmeli, bu gecenin bin aydan daha hayırlı oluşunu düşünerek sevabının ve feyzinin fazla olduğu bilinciyle bunu ihya etmeye çalışmalı.

Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir. Çünkü gece ibadeti, Allah’a yakınlık, günahlara kefaret olup insanı bedeni hastalıklardan korur ve günahlardan uzaklaştırır.” (Tirmizi)

      5. Meal okunmalı, Kul, Kur’an’ın nazil olduğu bu gecede Rabbimizin hitabını anlayabilmek için meal okuyup, üzerinde düşünülmeli.

      6. Kadir Suresi’nin tefsirine bakılmalı. Bazı olayların etkisini ve tesirini anlayabilmek için yalnızca meal okumak yeterli gelmemektedir. O surenin nazil oluş sebebi, içerisindeki derin manaları kavrayabilmek için tefsire başvurmak gerekir. Bu gecenin ve olayın kıymetini daha iyi idrak edebilmek için sure olarak adını alan tek gece olması hasebiyle de Rabbimizin Kadir gecesini övdüğü, yücelttiği bu surenin tefsiri okunmalı.

Kadir Gecesi Özel e-Konferans | Konuşmacı:Alparslan Kuytul Hocaefendi dinlemek için tıklayınız.

Kadir Gecesinde Okunacak Dualar

Kadir gecesi yapılacak ibadetler arasında en önemlisi duadır. Bu konuda Rasulullah’ın Hz. Aişe (ra)’ye vermiş olduğu tavsiyeye bakalım:

Bir gün Hz. Aişe (ra), Allah Rasulü’ne:

-"Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilirsem, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Rasulullah (sav)’da: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! Diye dua et!"[4] Buyurmuştur.

Bu gece kaybettiklerimizi bulma gecesidir, bu gece geçmişte işlenen günahları affettirme gecesidir. Bulanmış zihinleri ve masiva ile dolmuş gönülleri Kur’an’a göre yeniden inşa etme ve Kur’an’ın hayat veren soluğuyla yeniden dirilme gecesidir.

Diğer taraftan ulaşmak istediğimiz manevi hedeflere ve özellikle de ‘taze iman’a sahip olmak için Kadir gecesini büyük bir nimet bilmeli ve bunun için bütün fırsatları değerlendirmeliyiz…

Ramazan Ayı’nın ve özel olarak Kadir gecesinin atmosferinden feyiz alabilmek için Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin dilinden ve Allah Rasulü’nün dilinden yapmış olduğu dualarla dua etmek tesirli olacaktır.

Kur’an-ı Kerim’den Dualar

"Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin."[5]

“...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”[6]

"...Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!"[7]

“Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.”[8]

"...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al."[9]

“...Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!”[10]

Peygamberimizin Dilinden Dualar

“Allah’ım! Senden hidâyet, takvâ, iffet ve gönül zenginliği isterim.”[11]

“Allah’ım, huşû duymaz bir kalpten Sana sığınırım, dinlenmeyen bir duadan Sana sığınırım, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden, bu dört şeyden Sana sığınırım.”[12]

“Allah’ım! Senden beni doğru yola iletmeni ve o yolda başarılı kılmanı niyâz ederim.”[13]

“Allah’ım! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve cimrilikten Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım.”[14]

“Allah’ım! Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah’ım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl!”[15]

Kadir gecesine özel bir dua Allah Rasulü’nden nakledilmiştir ancak dua ve yakarışlarımızı Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimizin dilinden dualarla süslemeli, bereketlendirmeliyiz.

Kadir Gecesi Yapılacak Dualar Kabul Olur mu?

Dua, Allah Azze ve Celle’ye samimi bir kalp ile yalvararak O’nun muradını istemektir. Dua; müminin silahı, yerleri ve gökleri aydınlatan bir nur, gelecek belaları gideren, gelmemiş olan sıkıntı ve belaların da gelmesine mani olan güçtür.

Allah Azze ve Celle “Bana halis bir kalp ile dua edin! Böylece duaları kabul ederim.” Buyuruyor. Bunun için dua etmek, namaz gibi oruç gibi bir ibadettir. İbadetlerde niyet ile amel birlikteliği bulunması gerektiği gibi duada da aynı şekilde dil ve kalp birlikteliği bulunmalıdır. Halis bir niyetle yapılan dua makbul olacak, gafil bir niyetle yapılan dua ise dua sevabını alacak ama makbul olmayacaktır… Bu durum normal zamanlarda da mübarek gecelerde de böyledir.

İslam Âlimleri’ne göre duanın kabul olması için bazı şarlar vardır. Bunları sizler için sıralayalım:

 1. Kul, haram lokmadan sakınmalıdır. Sad b. Ebi Vakkas (ra) dedi ki:

-“Ya Rasulallah, dua et de Allah benim her duamı kabul etsin.

-Rasulullah: “Duanın makbul olması için helal lokma yiyin. Bir çok kimse vardır ki, yedikleri ve giydikleri haramdır sonra ellerini kaldırıp dua ederler. Böyle dua nasıl kabul olur?” buyurdular.

 1. Allah’ın istediği gibi bir imani anlayışa sahip olmak: Allah Rasulü (sav) “Bid’at ehlinin duası ve ibadetleri kabul olmaz” buyuruyor.
 2. Halis bir kalple ve makbul olacağına inanarak dua etmek: Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “Allah’a kabul edileceğine tam inanarak dua edin. Biliniz ki, Allah Azze ve Celle gafil bir kalp ile yapılan duayı kabul etmez.”
 3. Kul, dualarım neden kabul olmuyor dememelidir. Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “Allah Azze ve Celle duanızı kabul eder. Dua ettim de duam kabul olmadı diye acele etmeyin. Allah’tan çok isteyin. Çünkü siz Kerem sahibinden istiyorsunuz.”[16]

 İstenilenin olmaması duanın kabul olmadığını göstermez, duaya devam etmek gerekir çünkü duanın kabul olmamasının başka farklı sebepleri de vardır. Duanın gecikmesi mümin kul için bir zarar değildir, aksine onun için hayır olabilir.

 1. Bela gelmeden önce dua etmelidir. Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “Sıkıntılı durumda duasının makbul olmasını dilen, refah anında çok dua etsin.”[17] Buyurmuştur.
 2. Duaya hamd ve salâvat ile başlanmalıdır. Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “ Ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kıldıktan sonra dua ederken önce Allah’a layık olduğu şekilde hamd et, sonra salâvat getir, sonra dua et.”[18]
 3. İçten ve yalvararak dua edilmelidir. Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “Gafil bir kalp ile yapılan dua makbul değildir.”[19]
 4. Sebeplere sarılmadan dilemek, çabasız bir istektir. Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir.”[20]
 5. Günah işlenmemiş bir dil ile dua edilmelidir. Allah Rasulü (sav) bir hadisi şerifte “Allah’a günah işlenmeyen bir dil ile dua edin” buyurdular. “Ey Allah’ın Rasulü böyle bir hali nasıl bulacağız” diye sorulunca “Birbirinize dua edin. Çünkü ne sen onun ne de o senin dilinle günah işlemiştir.”[21]
 6. İsmi Azam ve Esma’ül Hüsna ile dua edilmelidir.

Kadir Gecesinde Çekilecek Tespihler Var mıdır?

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yalnızca bu geceye özel olarak belirlenmiş bir zikir ya da sayısı belirtilmiş bir zikir Kur’an’da ve sünnette geçmemektedir. Ancak hadisi şeriflerde belirtilen bir takım tesbihler diğer günlerde olduğu gibi bu gecede de çekilebilir. Aynı şekilde peygamberimizin hz Aişeye öğretmiş olduğu Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni (Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!) duası bir teşbih ve zikir olarak, manası düşünülerek bol bol çekilebilir

 Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de, tesbihi de zikirle birlikte anmıştır:

"Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin ve O'nu sabah akşam tesbih edin"[22]

Dolayısıyla bu gece de diğer gecelerde de hadislerle belirtilmiş zikirleri, Allah’ın isimlerini tesbih olarak çekebilir, dualarımızın makbul olmasını, rahmeti celbetmesini sağlayabiliriz. Allah Rasulü (sav)’nün tavsiye ettiği zikirlerden bazıları şöyledir;

-Ebu Zer (ra)şöyle dedi:

Allah Rasulü (sav) bana:

“Allah’ın en çok hoşlandığı sözü sana bildireyim mi? Allah’ın en çok hoşlandığı söz, sübhânallahi ve bi-hamdihî demektir”, buyurdu.[23]

- Ebu Hureyre (ra) Allah Rasulü (sav) şöyle buyurduğunu söyledi:

“Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve âlâ külli şey’in kadîrderse, on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur.” Allah Rasulü sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî derse, onun günahları denizköpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. [24]

- Ali (ra)’den rivayet edildiğine göre Allah Rasulü (sav) ona ve Fâtıma radıyallahu anhâ’ya:

“Yatağınıza girdiğiniz zaman -veya istirahate çekildiğiniz zamanotuz üç defa Allahu ekberotuz üç defa Subhanallahotuz üç defa da Elhamdulillâh deyiniz” buyurdu.[25]

Kadir Gecesi ile İlgili Ayet ve Hadisler

Kadir Gecesi ile İlgili Ayetler

 • Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.”[26]
 • Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Allah Rasûlü Ramazan Ayı’nda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan Ayı’nın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.[27]

Kadir Gecesi ile İlgili Hadisler

 • Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.”[28]
 • Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Allah Rasûlü Ramazan Ayı’nda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan Ayı’nın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi.[29]

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler

Kadir gecesinde yapılacak ibadetler

Kadir gecesi yapılacak ibadetler

Kadir gecesinde yapılacak dualar

Kadir gecesinde yapılacak dualar

Kadir gecesinde yapılacak dualar

Kadir gecesinde yapılacak dualar

Kadir gecesinde yapılacak dualar

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için;

Kadir gecesi nedir? Kadir Gecesinin Önemi ve Anlamı Nedir? yazısını okuyabilirsiniz...

Kadir Gecesinde Neler Yapılmaz?

Kadir gecesine özel ibadet ve özel bir kadir geçesi namazı yoktur. Dolayısıyla 100 rekat namaz gibi veya sayısı belirtilmiş bir zikir türü gibi ibadet çeşitleri yoktur. Olmayan bir ibadet türünü bu gecelerde farzmış gibi göstermek ve bunu farz gibi yapmak bidattir. Allah’ın ve Rasulü’nün bazı gün ve gecelere özel bildirdiklerinden, tavsiye ettiklerinden başka eklenen her ibadet şekli bidat sayılmaktadır.

Ancak efendimizin normal zamanlarda yapılmasını teşvik ettiği nafile ibadetler dualar zikirler bu gecede fazlasıyla yapılmaya çalışılmalıdır elbette… Bu gecelerde sevabı çok daha fazla verileceği ümit edilerek ve günahların bağışlanacağını umarak ibadetlerimizi artırabiliriz…

Kadir Gecesinde Neler Yapılır bu gece nasıl değerlendirilir elbette bu yazılanlarla kıymeti yeterince ölçülebilecek bir gece değil.. Allah Teala’nın bizzat Kuran-ı Kerim’de “o geceyi sen ne bilirsin! O gece bin aydan daha hayırlıdır” dediği eşsiz gecedir. Kadir gecesi yapılacak ibadetler ve dualara samimi bir kalp ve arayışla başlayıp affedilmeye sebep olacak amellerimizin ahiret yurduna yol alıncaya kadar devam etmesi duası ile…

Kadir Gecesinde Neler Yapılır

[1] Buhârî, Îmân 25, 27, 28, 35, Savm 6, Terâvih 1, Leyletü'l-kadr 1; Müslim, Müsâfirîn 173-176.

[2] İbn Mâce, İkametüssalah, 176

[3] Tirmizî, Daavât 84.

[4] Tirmizî, Deavât, 84

[5] Bakara /128

[6] Bakara / 250

[7] Bakara / 286

[8] Ali İmran / 8

[9] A’raf / 126

[10] Furkan / 74

[11] Müslim, Zikir 72; Tirmizî, Daavât 72; İbni Mâce, Dua 2

[12] Tirmizî, Da’avât 69, (3478); Nesâî, İstiâze 2, (8, 255)

[13] Müslim, Zikir 78

[14] Müslim, Zikir 50; Ebû Dâvûd, Vitir 32; Nesâî, İstiâze 7

[15] Tirmizî, Daavât 73, Tefsîrü’l-Kur’ân 39

[16] Buhari

[17] Tirmizi

[18] Tirmizi

[19] Tirmizi

[20] Deylemi

[21] Tergibüs-salât

[22] Ahzab / 41-42

[23] Müslim, Zikir 85

[24] Buhârî, Bed’ü’l-halk 11; Daavât 64, 65; Müslim, Zikir 28. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 59, 62; İbni Mâce, Duâ 14

[25] Buhârî, Farzu’l-humüs 6, Fezâilü ashâbi’n-nebî 9, Nefekât 6, 7, Daavât 11; Müslim, Zikr 80.

[26] Buhârî, Leyletül-kadr 5

[27] Müslim, İ'tikâf 8

[28] Buhârî, Leyletül-kadr 5

[29] Müslim, İ'tikâf 8