24 Ara 2015

Talut ve calut nedir? Neler yaşanmıştı;

Bir hareket yol alırken mutlaka çeşitli imtihanlardan geçecektir. Bu imtihanlardan birisi de kardeşliktir. Sahabe kardeşliği başarınca sağlam bir kadro ortaya çıktı. Allah zayıf yönlerimizi biliyor ve bizi oradan imtihan edecektir.

Bir Müslüman itikat olarak İslam inancına sahip olduğu halde ahlak olarak hristiyanlaşmış yada yahudileşmiş hatta şeytanlaşmış olabilir. Mesela bir insan maddeye bakıp manaya bakmıyorsa bunda şeytan ahlakı var demektir.

Allah o Yahudi kavme Talut’u komutan olarak tayin etti. Onlar itiraz ettiler ama peygamberleri onları uyardı.İstemeyerekte olsalar yola çıktılar. Yola adım atar atmaz imtihan başladı.Allah onları bir nehirle imtihan edecekti, Talut askerlerine; "içen benden değildir dedi". Ancak bir avuç içmelerine müsaade etti. Az bir kısmı hariç hepsi sudan içti, dayanamadılar. Neden böyle bir imtihana tabi oldular? Çünkü Allah’ta, Peygamberleri de biliyordu ki bunlar itaat bilmeyen bir toplumdu. İlaç hastalığa göredir. Allah da hastalığa göre imtihan eder. Allah kalenin zayıf yönlerini güçlendirmek istiyor. Sudan içenlere Allah iki ceza verdi; birincisi, ordudan kovuldular ikincisi, Allah onları doyurmadı. Fakat bir avuç içenleri Allah, doyurdu. Yani cezada mükâfat da amelin cinsindendir.

Kalbin de maraz olan iyileştirmelidir, yoksa sonunda dökülecektir. Bedir’in aslanları sağlamdılar ondan tarihe geçtiler. Sağlam oldukları için imtihana gerek yoktu hatta Allah onlara bedirin kuyularını verdi. Kur’an geçmiş imtihanları anlatır ki bizlerde o imtihanlardan geçerken kalmayalım.Yahudileri Kur’an iki kelimeyle anlatıyor; işittik ve isyan ettik.

Büyük insanları Allah mertebeleri yükselsin diye imtihana tabi tutar. Bir kısım insanlar da günahlarından dolayı imtihana tabi tutulurlar. Eğer bir konuda  imtihana giriyorsak, bilmeliyiz ki  o yönümüz zayıftır.

İslama hizmet emek ve sabır gerektirir.  Yol uzadıkça dökülenler artar. Bu uzun yola dayanabilmek için sağlam olmak lazım. Bu yola dayanabilmek için kardeşliğin olması şarttır. Zafer Allah’tandır, o halde Allah’ın sayıya ihtiyacı yoktur. Allah çürüklere zafer şerefini nasip etmez. Allah’ın bizi soktuğu her imtihan aslında tedavidir.

Bir mücadele var. Ümmet yeniden uyanıyor. İnsanlar artık gerçeği anlıyor. Batının hayatı modern hayat, medeni hayat değil. Görevini yapmayan bazı atalarımız yüzünden ümmet şu an bu durumda. Bu uyanış dönemlerinin kıymetini bilmezsek sonraki nesiller de bizi kötü olarak anarlar. Cemaatin kıymetini bilmeliyiz, faaliyet yapmazsan cemaatin kıymetini bilmiş olmazsın. İşimizin zorluğunu bilmeliyiz. Ümmetin uyanması kolay değil.